Skip to main content

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

HENBUD Zakład Budowlany Henryk Koszałka (ul. Krótka 6, 80-209 Chwaszczyno) dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przy użyciu najnowszych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Mamy świadomość, że w celu zapewnienia prawidłowej ochrony Państwa prywatności, konieczne jest nieustanne ulepszanie i wdrażanie nowych rozwiązań, odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości, w szczególności tej cyfrowej. Dlatego też na bieżąco monitorujemy nasze zabezpieczenia oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

Istotna jest także dla nas przejrzystość naszych działań. Dlatego na niniejszej stronie prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Henbud Zakład Budowlany Henryk Koszałka danych osobowych klientów. Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa pytania i sugestie, które mogą Państwo przesyłać na adres: biuro@henbud.pl lub na adres siedziby spółki (ul. Krótka 6, 80-209 Chwaszczyno) z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.

Zobowiązujemy się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w RODO. HENBUD Zakład Budowlany Henryk Koszałka przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celach prawnie uzasadnionych interesem Firmy, tj. sprzedażowych i marketingowych, zgodnie z następującymi zasadami: przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty (zgodnie z zasadami legalności, uczciwości i przejrzystości); gromadzi i przetwarza dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nigdy nie kontynuuje przetwarzania danych w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu); gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu (zasada minimalizacji danych); dokłada wszelkich starań, aby dane były zawsze prawidłowe i aktualne (zasada prawidłowości); nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu (zasada ograniczenia przetwarzania); przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności); podejmuje wszelkie działania, aby być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zasada rozliczalności).

Do danych osobowych przetwarzanych przez HENBUD Zakłd Budowlany Henryk Koszałka w odpowiednim zakresie mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jednocześnie HENBUD Zakład Budowlany Henryk Koszałka wymaga od swoich podwykonawców, którzy przetwarzają dane osobowe w jej imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

HENBUD Zakład Budowlany Henryk Koszałka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich. Jeżeli informacje o dziecku zostały zebrane bez zgody osoby sprawującej nad nim władzę rodzicielską, prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, co umożliwi nam usunięcie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby Polityka prywatności zawierała najnowsze informacje, dlatego aktualizujemy ją na bieżąco. Jeśli zauważą Państwo, że treść Polityki wymaga zmian, prosimy o kontakt, co ułatwi nam jej zaktualizowanie.

Kontakt z administratorem danych osobowych

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie lub zgłosić żądanie dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: biuro@henbud.pl lub tradycyjnego listu (list należy wysłać na adres siedziby spółki z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”).